8061
Jesukristok itsuak eta errenak sendatu zituen, ergelak ez.

Baliokideak
español | english | lingua latina

Euskara
Kidekorik ez / No equivalent

Equivalencias
euskara | english | lingua latina

Español
La locura no tiene cura, y si la tiene, poco dura. 3393

Equivalents
euskara | español | lingua latina

English
He that is born a fool is never cured. 358

Equivalents
euskara | español | english

Lingua Latina
Ignavus reddit, Romam deductus asellus. 1217